Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: Mr.Vân
0918 945 237
Mr Thức
Hỗ trợ Skype
Hỗ trợ Yahoo
Điện thoại: 0972 677 770
Mr.Vân
Hỗ trợ Skype
Hỗ trợ Yahoo
Điện thoại: 0918 945 237

Video

Thông tin chi tiết

Sản phẩm Chitosan dạng bột

Thông số kỹ thuật của Chitosan bột

Polyme chitosan

Chỉ tiêu

Độ deacetyl

75-85%

Độ ẩm

<= 10%

Độ tro

<=1%

Màu sắc

Trắng, trắng ngà